Welkom

Welkom

Deze site staat helemaal in kader van gedetineerden/gevangenen.

Wij zijn studenten van het eerste jaar orthopedagogie, en ik kader van het vak informatievaardigheden hebben we elk onderzoek gedaan naar verschillende aspecten hiervan.
Wat u vindt op deze site is de uitkomst van 3 maandenlang onderzoek.
Dit gaat van middelengebruik tot het reïntegreren in de maatschappij.