Bronnenlijst

Michiel Cromheecke:

Aandoeningen bij ouderen. (2018). Opgehaald van encyclopedie.medicinfo: https://encyclopedie.medicinfo.nl/aandoeningen-bij-ouderen/533fbc307aed419ea35d3f3fc1e55f86

Aersten, I. (2015) Alle gevangenen naar Nederland? Leuven

Boeckx, P., & Vier. (2012). De Bende Haemers. Zaventem: Vier.

Boie, G. (2012). 't Stad is ook van de gevangenen. Ruimte, 2012(15), 58-63.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. (2017). Opgehaald van De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be/centrum-voor-geestelijke-gezondheidszorg-prisma-locatie-torhout-centrum-geestelijke-gezondheidszorg

Cipier. (2018). Opgehaald van Vandale.be: https://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/cipier#.W2w4WrjfPIU

De Ridder, J, Van Loock, K, & Maes, P. (2009). Tussen wal en schip: Een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling sociaal verweer in een strafinrichting. In: Tijdschrift voor welzijnswerk., Jrg. 33 (2009) nr. 297, p. 5-20.

De Ridder, J, Van Loock, K. & Maes, P. (2009). Tussen wal en schip: Een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling sociaal verweer in een strafinrichting. In: Tijdschrift voor welzijnswerk., 33, nr. 297 (2009) ; p. 5-20.

Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen. (2017). Opgehaald van De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be/fod-justitie-directoraat-generaal-penitentiaire-inrichtingen-epi-498452

Een gevangenis voor kinderen. (1997). Samsam., In: Samsam., Jrg. 1997, nr. 8 (oktober 1997) ; p. 11.

feedback. (2017). Opgehaald van Encyclo.nl: https://www.encyclo.nl/begrip/feedback

FOD Justitie, Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. (2013). Gevangenisbevolking. Brussel.

Fuqua, A. (2010). Brooklyn's finest S.l: De Morgen.

Hendrickx, I. (2001). De Voorlopige Hechtenis.

Humblet, D, & Decorte, T. (2013). Detentiebeleving door oudere gevangenen in België: Een exploratief onderzoek, p. 267-283. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

intramuraal. (2018). Opgehaald van encyclo.nl: https://www.encyclo.nl/begrip/intramuraal

Leemans, J. (2017). Eten achter tralies: 'In vergelijking met andere gevangenissen is het hier een hotel'. Knack weekend. Geraadpleegd van http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/eten-achter-tralies-in-vergelijking-met-andere-gevangenissen-is-het-hier-een-hotel/article-longread-842645.html

Mapelli, C. (2003, december 1). La loi espagnole 3/2003, du 14 mars, sur le mandat d‘arrêt européen. Era Forum, pp. 47-62.

Opdebeeck, S., & Van Audenhove, Chantal. (2001). De regels van het huis: Omgaan met vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg en in de bijzondere jeugdzorg. Leuven: Acco.

penologie. (2018). Opgehaald van KUL: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/C01A9BN.htm#activetab=doelstellingen_idp5827856

Redactie. (2018). Duits koppel 'verkoopt' eigen zoon aan pedofielen via darkweb: 12,5 jaar ce. De Morgen. Geraadpleegd via https://www.demorgen.be/buitenland/duits-koppel-verkoopt-eigen-zoon-aan-pedofielen-via-darkweb-12-5-jaar-cel-bfc700e8/

Roebben, P., & K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid. (2007). Vrijheidsbeneming Van Delinquente Minderjarigen: De Besluitvormingsfactoren Voor Arrestatie, Voorleiding En Voorlopige Plaatsing.

Roverts, J. (n.d.). Sociale isolatie en zorgmijding.

Tapaswi, R. L., & Brahmachary, P. K. (1969, June). Reversible inhibition of embryonic mitosis by phytohemagglutinin fromPhaseolus vulgaris. cellular and molecular life sciences, pp. 586-586

Vandousselaere, M., & KUL. Faculteit rechtsgeleerdheid. Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie. (1993). De Politionele Arrestatie in Het Kader Van De Voorlopige Hechtenis : De Wet Van 20 Juli 1990 Op De Voorlopige Hechtenis.

Van den Broek, S. (2016). “Ze noemde mij een hemelfietsende zweefteef, best origineel!” [artikel]. Opgehaald van https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/algemeen/86990/-ze-noemde-mij-een-hemelfietsende-zweefteef-best-origineel-?redir

Van Dessel, M. (2018). Nederlanders in Antwerpse gevangenis: "Dit zijn folterpraktijken". VrtNWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/21/nederlanders-in-antwerpse-gevangenis-roepen-den-haag-op-om-in-te/

Velzen, S.K. Thoden ; Wesselink, P.R. (2010). Endodontologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vrielink, J.; Loobuyck, P. (2015) Geradicaliseerde gevangenen samen brengen is minder eenvoudig dan het lijkt

Werk voor Sociale Wederaanpassing. (2017). Opgehaald van De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be/werk-voor-sociale-wederaanpassing-wsw-525102

Wonen Zorg en geweld bij partners. (2018). Opgehaald van Seniorennet.be: https://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/geweld_partners.php

Loes Clynckemaillie:

Abrahams, F., De Hert, M., & Vanvuchelen, G. (1998). Hoesten, een praktijkvoorbeeld over psychosociale rehabilitatie. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0035350
Alloo; L. (23 april 2015). Alloo in de buitenlandse gevangenis [Tv-uitzending]. VTM.

Aviv, G. , Haviv, N., Hasisi, B., Shoham, E., & Weiburd, D. (2017). Erratum to: Reinforcing the impacts of work release on prisoner recidivism: the importance of integrative interventions. Journal of Experimental Criminology, 13(2), 265-265. Geraadpleegd via https://link.springer.com/

Bakkum, G., De Haan, H., Lammers, S., Nijman, H., Pomp, E., & Soe-Agnie, S. (2014). Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 32-29. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/

Bijersbergen, K., & Wartna, B. (2008). Recidive na de Glen Mills School: kan een groepsgerichte aanpak verdere criminaliteit bij jeugdigen voorkomen. Tijdschrift voor Veiligheid, 3 , 3-16.

Bijleveld ,C., Day, S., Giezen, A., & Slotboom, A.M. (2008). Gedetineerde vrouwen in Nederland. Over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade [onderzoek]. Amsterdam : Vrije Universiteit Amsterdam. Geraadpleegd via https://www.wodc.nl/

Boon, S. (2013). Behandeling van cliënten die (ritueel) misbruik door georganiseerde dadernetwerken rapporteren. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39(6), 441-452. Geraadpleegd via https://link.springer.com/

Bottoms, A.E., van de Geest, V., Mulder, J., Nas, C.N., Van Ooyen-Houben, M., Werdmölder, H., et al. (2011). Van interventie tot stoppen met misdaad. Justitiële verkenningen, 05/2011.

Daems, T. (2016). De gekooide mens : gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Leuven : Universitaire Pers.

De Bock, S. (8 december 2017). Helft gevangenen heeft psychische stoornis. Het Nieuwsblad, 7. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Dehandschutter, A. (2006). Beeldvorming van delinquente jongeren in Vlaamse televisiereportages [eindwerk]. Geraadpleegd via https://lib.ugent.be/

De vlaamse Gemeenschap in de gevangenis. (2014). Jaarverslag 2014 [jaarverslag]. Gent: Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

De Voogt, S. (16 december 2017). Dader spoorloos ondanks enkelband. Het Laatste Nieuws/Oostkust, 43. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Druine, N. (2007). Naastbestaanden een belangrijk gegeven bij de resocialisatie van (ex)gedetineerden [eindwerk]. Kortrijk : Ipsoc

Elsevier. (2012). Le guide du prisonnier, Observatoire International des Prisons (O.I.P.). Droit, Déontologie & soin, 13(1), 87. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com/

Emery, B., Friedmann, L., Lauder, K., Little, G., & McQuarrie, C. (Prod.) & Alvarez, P. (Reg.). (2015). The Stanford Prison Experiment [film]. USA: IFC Films.

FOD Economie. (2014). Gevangenisbevolking [tabel]. België : Belgian Federal Government.
Grisham, J. (2007). De Gevangene. The Innocent man. Utrecht : Bruna.

Harm Tung, F., & Oliemeulen, L. (2007). Ongehoord. Aansluitingsproblemen bij de behandeling van psychotische patiënten uit verschillende etnische groepen. Eerste druk. Antwerpen : Garant. Geraadpleegd via https://books.google.com/

Kleemand, E., de Poot, C., & Verhage, A. (2014). Criminologie en opsporing. Tijdschrift voor Criminologie, 4. Geraadpleegd via https://www.bjutijdschriften.nl/

Oliemeulen, L., van den Eijden, R., van Ooyen-Houben, M., & van de Mheen, D. (2009). Problematisch middelengebruik onder Nederlandse gedetineerden. Verslaving, 5 (2), 3-18. Geraadpleegd via https://link.springer.com/

Overheidsdienst Justitie. (14 februari 2003). België blootgelegd. De Standaard, 6. Geraadpleegd via www.destandaard.be

Peters, A., & Van Camp, T. (2001). Beleving van de gedetineerde en houding ten aanzien van het slachtoffer en herstel. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0035350

Ribbens, W. (2011). Gamen in de cel doet agressie afnemen. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0035350

Sack, P. & Thomasius, R. Evaluation einer Therapievorbereitungsstation für drogenabhängige und -missbrauchende Gefangen. Studien und Materialen zum Straf- und Massregelvollzug, 25. Doi : 10.1007/978-3-86226-930-3

Stokkom, B. (2009). Houdt religie af van misdaad? Over de impact van geloof, religieus geïnspireerde programma’s en rehabilitatie van daders. Tijdschrift voor herstelrecht, 9(4), 8-25. Geraadpleegd via http://www.ru.nl/

Telefacts Crime (30 november 2010). Liefde achter tralies [Tv-uitzending]. VTM.

Van De Kar, F., Van Keijzerswaard, A., & Van Wel, T. (2003). Rehabilitatie : dat is toch normaal?! Assen : Van Gorcum.

Van den Brink, W., & Schippers, G. (2008). Verslaving en verslavingszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 50, 91-97.

Van der Vloedt, J. (2017). Luk Alloo. Story, 52. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Willems, G. (2009). Werking van de griffie : Elektronisch toezicht [eindwerk]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DOKS

Yurko Bourgeois:

Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In
R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en
gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies
(pp. 291-318). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van
Loghum.

Brent, D. A., & Kolko, D. J. (1998). Psychotherapy: definitions,
mechanisms of action, and relationship to etiological models.
Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 17-25.

Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. E. (2000).Allochtone
clie¨nten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie.
Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Cohen, A., & Eastman, N. (2000). Needs assessment for mentally disordered offenders: measurement of ‘ability to benefit’ and outcome. British Journal of Psychiatry, 177, 493-498.

Doreleijers, Th. A. H., Bijl, B., Van der Veldt, M. C., & Van
Loosbroek, E. (1999). BARO, Standaardisatie en protocollering basisonderzoek strafzaken Raad voor de Kinderbescherming.
Amsterdam/Utrecht: Vrije Universiteit/NIZW.

Eddy, J. M., Dishon T. J., & Stoolmiller, M. (1998). The analysis of
intervention change in children and families: methodological
and conceptual issues embedded in intervention studies. Journal
of Abnormal Child Psychology, 26, 53-69.

Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy. Blueprints for
violence prevention. Boulder, CO: Centre for the Study and
Prevention of Violence, University of Colorado.

Junger-Tas, J., & Slot, N. W. (2001). Preventie van ernstig delinquent
en gewelddadig gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J.
A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie.
Omvang, oorzaken en interventies (pp. 265-290). Houten/
Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kazdin, A. E. (2001). Progression of therapy research and clinical
application of treatment require better understanding of the
change process.Clinical psychology: science and practice, 8,
143-151.

Klomp, M. (1999). Planmatige teambegeleiding. In E. J. Knorth, &
M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening
(pp. 305-324). Leuven/Apeldoorn: Garant.

Loeber, R., Sergeant, J. A., & Slot, N. W (2001). Implicaties voor
beleid, onderzoek en overdracht van informatie. In R. Loeber,
N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige
jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 357-
372). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Waarom moeten
we ons zorgen maken over ernstig criminele en gewelddadige
jongeren? In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),
Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken
en interventies (pp. 27-50). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van
Loghum.

Offord, D., & Chmura Kraemer, H. (2000). Risk factors and prevention.
Evidence Based Mental Health, 3, 70-71.

Petrosino, A. (2000). Mediators and moderators in the evaluation
of programs for children. Current practice and agenda for
improvement.Evaluation Review, 24, 47-72.

Shadish, W. R., Matt, G. E., Navarro, A. M., & Phillips, G. (2000).
The effects of psychological therapies under clinically representative
conditions: a meta-analysis. Psychological Bulletin,
126, 512-529.

Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (2000). Gebruikershandleiding
RJHV-tabel ‘Aard van de problematiek’. Utrecht: Stichting
Registratie Jeugd Voorzieningen.

Van der Laan, P. H. (2001). Politie¨le en justitie¨le interventies bij
gewelddadige en ernstig delinquente jongeren. In R. Loeber,
N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige
jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 319-
344). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (1997). Arbeidssatisfactie
onder groepsleiders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg
en Welzijn (NIZW).

Van der Sar, A. M. (in druk). Taakgericht met Taakspel. Een
hulpmiddel bij het invoeren van klassenregeld. In M. Hoogenkamp,
F. Joosten, & K. van Voorst van Beest (Red.), Sociale
competentie: een vak apart. Leuven/Amersfoort: Acco.

Van Yperen, T. A. (2000). Visie op jeugdzorg. Kind en Adolescent,
21, 275-279.

Verhulst, F. G., Donker A. G., & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling
van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, &
J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie.
Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten/
Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Weisz, J. R., Donenberg, G. R., Han, S. S., & Kauneckis, D. (1995).
Child and adolescent psychotherapy outcomes in experiments
versus clinics: why the disparity? Journal of Abnormal Child
Psychology, 23, 83-106.

D'Arcy Couckuyt:

wil hulp en niets anders. Gazet voor de Geestelijke Gezondheidszorg,
4, 11-14.

Bruinsma, F. (1996). De jeugdige zedendelinquent; diagnostiek, rapportage en hulpverlening.
Utrecht: SWP.

Draijer, N., Compernolle, Th. & Gianotten, W. (1998). Signalering, diagnostiek en
aanpak van seksueel misbruik in de gezondheidszorg. In: A.K. Slob, C.W. Vink,
J.P.C. Moors & W. Everaerd (red.), Leerboek seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.

Glaser, E. & Straver, B. (red.) (1991). Seksueel misbruik door hulpverleners; Een analyse,
aanbevelingen en het verslag van de landelijke werkconferentie. Rijswijk: Ministerie van
WVC/Rutgersstichting.

Thunnissen, M. & Berens, A. (1998). De kliniek als vrijplaats. Seksualiteit tussen
patie¨nten binnen een klinisch-psychotherapeutische behandeling. Maandblad Geestelijke
volksgezondheid, 53, 967-975.

Ussel, J. van (1975). Intimiteit. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Vandereycken, W. (1995). Seks in de psychiatrische kliniek: vergeten of verzwegen? In: Seks lang zo gek nog niet; symposium over seksualiteit en relaties in de psychiatrie. Eindhoven: Rutgersstichting Zuid.

Vanwesenbeeck, I. (1995). Geluk en ongeluk in de prostitutie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 50, 1043-1057

Vink, R. (1983). Het schept een band als je samen je broek uit hebt gehad. Klik, 3, 15- 20.

Waalkens, H. (2007). Verbod op seks met dieren en dierenporno. URL: http://www.harmevertwaalkens.pvda.nl/renderer.do/menuId/59028/clearState/true/sf/59028/returnPage/59028/itemId/427110/realItemId/427110/pageId/59046/instanceId/59104/ Geraadpleegd: 17 november 2007.

Wafelbakker, F. & Raijmakers, L.P.T. (1995). Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen. Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen II; de richtlijnen SMJ in de praktijk. Assen: Van Gorcum/Dekker & Van de Vegt.

Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1970). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Wulp, J.G. van der (1996). Seksualiteit in het verpleeghuis. Tijdschrift voor Seksuologie, 20, 50-52.

Zessen, G.J. van & Sandfort, T. (1991). Seksualiteit in Nederland; seksueel gedrag, risico en preventie van aids. Amsterdam: Swets & Zeitlinger

Lisa Declercq

Barton, R. (1999). Psychosocial rehabilitation services in community support systems: a review of outcomes and policy recommendations. Psychiatric Services, 50, 525-534.

Busschbach, J. van, & Wiersma, D. (1999). Behoefte, zorg en rehabilitatie in de chronische psychiatrie. Groningen: Disciplinegroep Psychiatrie van de Faculteit der Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen/Stichting ggz Groningen.

Dröes, J. (2001). Rehabilitatie-effectonderzoek: een inventarisatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43,621-629.

Gaag, M. van der, Pieters, G., & Shepherd, G. (2000). Rehabilitatie: omvang, organisatie en effectiviteit. In G. Pieters & M. van der Gaag (Red.), Rehabilitatiestrategieën bij schizofrenie en langdurig zorgafhankelijke patiënten (pp. 1-13). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Haveman, M.J. (1987). Van klinisch verblijf naar vervangende zorg. Een onderzoek naar ontslagbelemmerende factoren bij lang opgenomen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. Proefschrift. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.

Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1999). lisrel 8.30. Users Reference Guide. Chicago: Scientific Software International.

Luijten, E., & Pieters, G. (2000). Vaardigheidstrainingen. In G. Pieters & M. van der Gaag (Red.), Rehabilitatiestrategieën bij schizofrenie en langdurig zorgafhankelijke patiënten (pp. 58-69). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Michon, H., & van Weeghel, J. (2001). Individuele begeleiding maakt arbeidsrehabilitatie van mensen met ernstige psychische problemen effectiever. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 56, 55-58.

Regionale Werkgroep Rehabilitatie. (2001). De module rehabilitatie in het kader van zorgprogramma’s in de regio Midden-Westelijk Utrecht. Utrecht: Project zorgprogramma’s Midden-Westelijk Utrecht.

Rehabilitatie-Dienst Westelijk Utrecht. (2001). Milieugerichte rehabilitatie. Handleiding.Den Dolder: Altrecht ggz.

Swildens, W., van Keijzerswaard, A., & Valenkamp, M. (2001). Rehabilitatie: hoe langer, hoe beter. Onderzoek naar individuele rehabilitatie in de psychiatrie.Amsterdam: swp.

Wel, T.F. van. (1994). Chronisch psychiatrische patiënten en rehabilitatie. Voorstellen voor definities. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36, 64-69.

Wel, T. van. (2002). Rehabilitatie door het woonmilieu. Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen de mate van normalisatie van het woonmilieu en de activiteiten en participatie van chronisch psychiatrische cliënten.Proefschrift. Den Dolder:Altrecht ggz.
psy 2002-9 05-09-2002 09:42 Page 596

Wennink, H.J. (1989). Beschut wonen. Onderzoek naar de opzet, effectiviteit en verbreiding van nieuwe woonvormen voor chronisch psychiatrische patiënten. Proefschrift. Noordwijkerhout: Stichting Centrum St. Bavo.

World Health Organization. (2001). icf. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization.